Zarejestruj się

Zarejestruj się w naszej społecznościowej wyszukiwarce pytań i odpowiedzi, aby zadawać pytania, odpowiadać na pytania innych i nawiązywać kontakty z innymi ludźmi.

Zaloguj się

Zaloguj się do naszej społecznościowej wyszukiwarki pytań i odpowiedzi, aby zadawać pytania, odpowiadać na pytania innych i nawiązywać kontakty z innymi ludźmi.

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła? Wpisz swój adres e-mail. Otrzymasz link i utworzysz nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Captcha Kliknij obrazek, aby zaktualizować captcha.

Wpisz swoją nazwę użytkownika.

Proszę wpisać swój adres e-mail.

Wybierz odpowiedni tytuł pytania, aby łatwo można było na nie odpowiedzieć.

Wybierz odpowiednią sekcję, aby łatwo można było wyszukać pytanie.

Proszę wybrać odpowiednie słowa kluczowe Expytanie, ankieta.

Wpisz opis dokładnie i szczegółowo.

Wybierz typ wideo.

Tutaj umieść identyfikator wideo: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Przykład: "sdUUx5FdySs".

Proszę krótko wyjaśnić, dlaczego uważasz, że to pytanie powinno zostać zgłoszone.

Proszę krótko wyjaśnić, dlaczego uważasz, że ta odpowiedź powinna zostać zgłoszona.

Proszę krótko wyjaśnić, dlaczego uważasz, że ten użytkownik powinien zostać zgłoszony.

Zarejestruj się, żeby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności platformy!

Czym jest konsulting? Kto i dlaczego świadczy usługi w tym zakresie?

Czym jest konsulting? Kto i dlaczego świadczy usługi w tym zakresie?

Czytając ten artykuł, dowiesz się, czym jest konsulting, dlaczego jest potrzebny, jakie są rodzaje i formy konsultingu oraz czym są i jak działają firmy konsultingowe.

Spis treści

 1. Czym jest konsulting? Jakie są jego cele i zadania?
 2. Rodzaje konsultingu
 3. Metody konsultingu
 4. Formy konsultingu
 5. Jak działają firmy konsultingowe?
 6. Wniosek

Współczesne środowisko biznesowe zmusza przedsiębiorców do zajmowania się wieloma różnymi zadaniami, które nie są bezpośrednio związane z ich podstawową działalnością. W szczególności muszą zajmować się finansami, kadrami, sprawami księgowymi i prawnymi, marketingiem i innymi procesami biznesowymi. Zrozumienie wszystkich niuansów tych obszarów może być trudne dla osoby nieposiadającej doświadczenia, co ma negatywny wpływ na pracę firmy. Rozwiązaniem tego problemu są usługi konsultingowe dla biznesu, które omówimy w niniejszym artykule.

Czym jest konsulting? Jakie są jego cele i zadania?

Konsulting to usługa typu B2B (business for business), która polega na udzielaniu porad eksperckich dotyczących aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwa tego terminu pochodzi od angielskiego słowa to consult, alternatywnie można użyć słowa „consultancy”.

Mówiąc najprościej, konsulting to proces doradzania indywidualnym przedsiębiorcom i pracownikom firm (zazwyczaj kadrze kierowniczej) w kwestiach prawnych, zarządczych, finansowych, personalnych, inwestycyjnych i innych.

Usługi doradcze mogą być przydatne zarówno dla firm rozpoczynających działalność, jak i dla średnich lub dużych przedsiębiorstw. W miarę rozwoju firmy muszą radzić sobie z różnymi złożonymi aspektami działalności biznesowej. Może to być na przykład kilka konkretnych zagadnień (rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, podatki, doradztwo finansowe itp.), jak również pomoc bezpośrednio w procesach biznesowych: perspektywy rozwoju, analiza rynku, przyciąganie inwestycji itp.

O ile duże firmy mogą sobie pozwolić na stworzenie odpowiednich jednostek (finansowych, kadrowych, prawnych itp.), o tyle małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mają możliwości poniesienia takich kosztów. Oczywiście mogą oni próbować radzić sobie z tymi problemami na własną rękę, ale rezultaty często nie są zadowalające. Ponadto, rozproszenie uwagi na zadania drugorzędne ma negatywny wpływ na podstawową działalność firmy.

Beautiful thinking business woman isolated white background

Bardziej wyważonym i rozsądnym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z porady eksperta w niezbędnych kwestiach. Celem doradztwa jest optymalizacja procesów biznesowych, rozwiązywanie problemów rozwojowych oraz poprawa wyników firmy: płynności, rentowności, zyskowności, wartości rynkowej itp. Jego zadania mogą obejmować:

 • Opracowanie planu biznesowego;
 • Opracowanie strategii marketingowej;
 • Pomoc w przygotowaniu kompetentnego pozycjonowania firmy;
 • Analiza rynku, niszy, konkurencji, grupy docelowej, produktu itp;
 • Optymalizacja bieżących procesów biznesowych;
 • Optymalizacja sprzedaży, marketingu, zasobów ludzkich itp;
 • Organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych oraz szkoleń dla pracowników;
 • Sporządzenie planu finansowego;
 • Obniżenie kosztów i wiele więcej.

Rodzaje konsultingu

Rodzaje konsultingu
W przeszłości konsulting biznesowy obejmował tylko kilka dziedzin, z których najważniejsze to księgowość i audyt finansowy. Z czasem liczba typów znacznie się zwiększyła i obecnie obejmuje ponad 10 różnych specjalizacji. Poniżej omówimy najważniejsze z nich:

Zarządzanie
Nazywa się go również doradztwem ogólnym, ponieważ jego celem jest całościowy przegląd działalności firmy w celu zidentyfikowania i skorygowania problemów/braków/słabości oraz optymalizacji ogólnych wyników firmy i oceny jej potencjału do przyszłego rozwoju. Doradztwo w zakresie zarządzania to często zakrojona na szeroką skalę analiza SWOT, która dostarcza informacji o wszystkich istotnych procesach biznesowych i pozwala podejmować skuteczne decyzje w celu ich usprawnienia. Może on obejmować niektóre lub inne specyficzne obszary usług konsultingowych: finansowe, kadrowe, prawne, marketingowe itp.

Prawny
Jest to wysoko poszukiwany rodzaj konsultingu, który odnosi się do specjalistycznych usług doradczych. W procesie prowadzenia działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca lub firma musi zmierzyć się z wieloma kwestiami prawnymi, których liczba rośnie wraz z rozwojem działalności. Nie zawsze problem rozwiązuje zatrudnienie prawnika, czasem skuteczniejsze jest zwrócenie się o pomoc do firmy doradczej. Usługi prawne dla biznesu pomogą usprawnić dokumenty i sprawią, że współpraca z kontrahentami będzie bardziej przejrzysta.

Finansowy
Doradztwo finansowe to popularna usługa, w ramach której eksperci pomagają przedsiębiorcom opracować solidny i skuteczny system zarządzania finansami. Obejmuje ona takie działania, jak analiza i audyt sytuacji finansowej firmy, doradztwo w zakresie planowania budżetu, zarządzanie dokumentacją finansową itp.

Księgowy
Jest to szeroko rozpowszechniony rodzaj doradztwa finansowego, który obejmuje doradztwo w zakresie tworzenia systemów księgowych, pomoc w przygotowywaniu sprawozdań księgowych i podatkowych, prowadzenie księgowości w zautomatyzowanych systemach informatycznych, wsparcie przy kontrolach podatkowych itp. Ponadto, specjaliści w zakresie doradztwa księgowego udzielają pomocy w kwestiach związanych z zakładaniem i przywracaniem rachunkowości, udzielają konsultacji w kwestiach podatkowych (ocena podatkowa, szacowanie transakcji itp.). Ponadto analizują i korygują raporty podatkowe, udzielają wyjaśnień dotyczących dokumentów normatywnych i sytuacji spornych w dziedzinie rachunkowości i podatków.

HR
Doradztwo personalne to kolejna popularna usługa firm konsultingowych. Eksperci analizują kulturę organizacyjną firmy, wyszukują i selekcjonują kandydatów na wolne stanowiska, konsultują się z kierownictwem, prowadzą szkolenia i kursy motywacyjne dla personelu. Doradztwo personalne może również obejmować ocenę menedżerów ds. zasobów ludzkich i innych specjalistów, prowadzenie i audyt dokumentacji kadrowej, przegląd polityki kadrowej i obiegu dokumentów, wprowadzanie metod poprawy wydajności pracowników itp.

Konsulting IT
Doradztwo informatyczne staje się coraz bardziej popularne. Pomaga firmom wdrażać i wykorzystywać technologie informatyczne do optymalizacji procesów biznesowych. W ramach tej usługi eksperci doradzają w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju wewnętrznych korporacyjnych systemów informatycznych. W niektórych przypadkach opracowują również takie kompleksy od podstaw lub oferują gotowe rozwiązania, bazując na aktualnych celach, zadaniach, problemach i specjalizacji biznesowej. Należą do nich systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), oprogramowanie do współpracy (systemy Groupware), sieciowe systemy informacyjne (systemy NIS) i inne. Ponadto doradztwo w zakresie IT obejmuje audyt informatyczny: zespół działań mających na celu ocenę poziomu automatyzacji procesów biznesowych w firmie.

Inwestycyjny
Jeszcze jednym ważnym kierunkiem doradztwa biznesowego jest doradztwo inwestycyjne. Specjaliści z firm konsultingowych pomagają przedsiębiorstwom w wyborze najbardziej opłacalnych i/lub obarczonych niskim ryzykiem wariantów inwestycji kapitałowych. Z drugiej strony, mogą one również zaproponować skuteczne sposoby przyciągania inwestycji. Usługi doradztwa inwestycyjnego to coś więcej niż tylko wyszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów oraz opcji inwestycyjnych. Obejmuje ona również pomoc klientom w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, pośrednictwo w kontaktach z instytucjami kredytowymi i firmami ubezpieczeniowymi oraz udzielanie porad prawnych.

Metody konsultingu

Obecnie istnieją trzy metody świadczenia usług doradczych w tej dziedzinie:

 • Ekspercki. Jedna z najczęstszych metod polega na tym, że firma zatrudnia eksperta o odpowiedniej specjalizacji, który znajduje problem i przygotowuje jego rozwiązanie. Ekspert analizuje dostarczone informacje i przygotowuje zalecenia w formie planu działania. Następnie firma wdraża zalecane rozwiązanie i ocenia wyniki.
 • Procesowy. Metoda ta różni się od doradztwa eksperckiego tym, że konsultant nie tylko analizuje problem i wybiera najlepsze rozwiązanie, ale także uczestniczy w jego wdrażaniu wraz z pracownikami klienta. Metoda procesowa często zakłada długotrwałą współpracę, natomiast metoda ekspercka może być jednorazową, krótkotrwałą procedurą.
 • Szkoleniowy. Ta metoda konsultingu różni się od powyższych usług konsultingowych tym, że eksperci nie szukają rozwiązania problemu na własną rękę, lecz szkolą w tym zakresie pracowników firmy. W procesie doradztwa szkoleniowego konsultanci przekazują klientom informacje teoretyczne i praktyczne, które pomagają im analizować sytuacje w pracy i znajdować najlepsze rozwiązania. Dlatego jego głównym celem jest szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu.

Formy konsultingu

Jeśli chcesz uzyskać najbardziej szczegółową odpowiedź na pytanie „czym jest konsulting”, zalecamy również zapoznanie się z aktualnymi formami marketingu. Należą do nich:

 • Doradztwo. Prawdopodobnie najbardziej popularną formą doradztwa jest konsulting, czyli fachowe doradztwo w zakresie znalezienia najlepszego rozwiązania określonych problemów i wyzwań. Usługi doradcze mogą mieć charakter doraźny lub regularny.
 • Analityka. Doradztwo w formie analityki zakłada bardziej dogłębne i szczegółowe zbadanie problemu oraz specyfiki działalności klienta. Na podstawie przetworzonego zbioru danych ekspert-analityk formułuje hipotezy i wybiera optymalne rozwiązanie.
 • Prognozowanie. Ta forma doradztwa biznesowego obejmuje prognozowanie, modelowanie sytuacji oraz rozwiązywanie bieżących problemów i zadań. Na podstawie opracowanej prognozy kierownictwo firmy klienta może przeanalizować możliwe drogi rozwoju i wybrać najbardziej odpowiednią.
 • Audyt. Doradztwo w formie audytu zakłada, że firma konsultingowa przeprowadza audyt wszystkich lub poszczególnych działów firmy klienta, identyfikuje istniejące braki, problemy i słabości oraz przedstawia zalecenia dotyczące ich eliminacji i optymalizacji. Audyt jest najczęściej przeprowadzany w procesie doradztwa finansowo-księgowego, ale może być również stosowany w innych rodzajach doradztwa.
 • Zapewnienie. Ta forma doradztwa nie jest jednorazowym wydarzeniem (jak np. konsultacja czy audyt), lecz pełnym wsparciem dla działalności klienta w formie „pod klucz”. Dlatego eksperci najpierw analizują i audytują procesy biznesowe, znajdują problemy i rozwiązania, a następnie pomagają je wdrożyć i ocenić uzyskane wyniki.

Jak działają firmy konsultingowe?

Agencja konsultingowa lub firma konsultingowa to firma, której pracownicy posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie określonego procesu biznesowego i są gotowi udostępnić ją klientom za opłatą godzinową lub stałą. Istnieje również wielu prywatnych specjalistów, którzy mogą świadczyć zarówno usługi w zakresie ogólnego zarządzania, jak i specjalistyczne usługi konsultingowe.

Firma konsultingowa może świadczyć usługi dla wszystkich (nazywa się ją zewnętrzną lub niezależną) lub współpracować z ograniczoną liczbą klientów. W drugim przypadku są one nazywane firmami wewnętrznymi (in-house firms), ponieważ najczęściej stanowią oddział korporacji lub grupy firm.

Proces interakcji między firmą doradczą a firmą klienta składa się z następujących etapów:

Pierwszy etap ma charakter wprowadzający i przygotowawczy. W tej fazie przedstawiciele klienta opisują swoje cele i problemy, które chcieliby rozwiązać za pomocą doradztwa. Często wypełniają w tym celu ankietę, a przedstawiciele firmy konsultingowej przedstawiają swoje możliwości i korzyści.

Po wstępnej rozmowie eksperci i klienci podpisują umowę określającą szczegółową listę usług, które mają być świadczone, obowiązki obu stron, warunki pracy, warunki wcześniejszego zakończenia współpracy i inne niuanse.

W trzecim etapie specjaliści z firmy konsultingowej zbierają i analizują informacje o firmie klienta i jej procesach biznesowych. Pomaga im to zidentyfikować istniejące problemy i znaleźć ich rozwiązania.

Czwarty etap współpracy jest uważany za etap główny, podczas którego eksperci pracują nad rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów i osiągnięciem celów wyznaczonych przez klienta. Plan działań na tym etapie zależy bezpośrednio od wybranej metody konsultingowej: na przykład oprócz znalezienia rozwiązań eksperci mogą zająć się ich wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników firmy klienta.

W fazie końcowej eksperci agencji konsultingowej przekazują klientowi raport z wykonanej pracy i wspólnie podsumowują wyniki współpracy. Jeśli wszystkie działania zostały wykonane zgodnie z umową, a klient jest zadowolony z wyników, firmy dokonują ostatecznych obliczeń finansowych i kończą współpracę.

Wniosek

Konsulting lub konsulting biznesowy to poszukiwana usługa typu B2B, w ramach której pojedynczy ekspert lub grupa ekspertów przedstawia firmie klienta zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania określonych problemów lub optymalizacji procesów biznesowych. Obecnie istnieje wiele rodzajów doradztwa, w tym doradztwo ogólne (w zakresie zarządzania), prawne, finansowe, księgowe, w zakresie zasobów ludzkich, inwestycyjne, informatyczne itp.

Istnieją także różne metody doradztwa (eksperckie, procesowe, szkoleniowe) oraz formy doradztwa (konsultacyjne, audytowe, analityczne itp.). Typowy proces konsultingowy składa się z pewnej sekwencji kroków: zaczyna się od wypełnienia briefu, a kończy na podsumowaniu i wyliczeniach.

Related Posts

Zostaw komentarz

Captcha Kliknij obrazek, aby zaktualizować captcha.